Fiska Gädda & Gös

 

Tjörnarpssjön har ett fint fiske efter gös. Gösen kan vara svårflörtad i bland men den har sina huggperioder. Fiskar över 6 kg har fångas. Ett av målen med fiskevårdsprojektet är att öka andelen rovfisk i sjön, framför allt gädda och större abborre.


Det uppskattas om fisken släpps tillbaka för att kunna få ett fint framtida bestånd för sportfiske, speciellt de lite större gäddorna.
 

Tänk på att behandla fisken försiktigt vid återutsättning.

Glöm inte att ha en bra kroktång med dig för att både skydda dig och fisken.

Fångstbegränsningar.

Gösen är helt fredad under Maj månad när den leker

Max 1 Gädda eller Gös / dygn /  per person och max 3 fiskar på en vecka.

Gädda får bara fisk behållas mellan 40-75 cm.


Gös får bara fisk behållas mellan 40-65 cm.

Är fisken under eller över skall den sättas tillbaka varsamt.

Max 5 Abborrar / dygn. 
Max mått 35 cm. Alla abborrar över 35 cm skall sättas tillbaka.

 

2012  Jennie med en fin sommar gös.