I Tjörnarpssjön finns många arter bland annat storväxta rudor med exemplar över 40 cm. även gott med Sutare.Vi visste att en och annan ruda simmar runt men inte i den mängden. Detta uppdagades vid vårdfisket då vissa fiskevårdsryssjor innehöll upp till 20 tal stora exemplar med vikt på runt ett kilo eller mer.
Så gillar du ruda så är detta vatten helt ofiskat efter denna art. Den är inte helt enkel att få att nappa men dom som vet kommer nog få ett grymt fiske.