Fiskekort & hyra båt
 

Dagskort  50 kr

Veckokort 200 kr

Årskort 300 kr 

Gästkort 100 kr, när årskort är köpt.

Ungdomar upp till 15 år fiskar gratis. (Obs legitimation skall då medföras !)

Gösen är fredad i maj månad.
Skulle man få en gös måste den ovilkorligen sättas tillbaka omedelbart.


Fångst begränsning
Max 1 Gädda eller Gös / dygn per person och max 3 fiskar på en vecka.

Gädda får bara fisk behållas mellan 40-75 cm.
Gös får bara fisk behållas mellan 40-65 cm. (fredad i maj månad)
Abborre max 5st/ dygn, och max mått 35 cm. (Alla abborrar över 35 cm skall sättas tillbaka.)

 

Här köper du fiskekort:

Custon vägkrog www.custon.se
Väg 23 norr om Tjörnarp 0451-690 90
  

 

OBS! Elmotor är tillåtet men inte bensinmotor i Tjörnarpssjön.
( Undantag för fiskevårdsområdesföreningen vid notdragningar, mätningar vid fiskevårdprojektet)
 

Hyra båt 100 kr dag. Hyrtiden är 06:00-23:00.
 

Hyra båtarna gör man på Custon vägkrog Väg 23

norr om Tjörnarp se områdeskartan.  www.custon.se
Kalenderdag, hyrtiden är när Custon har öppet, man kan hämta nycklarna när Custon öppnar och skall lämnas tillbaka innan dom stänger.


3 Hyrbåtar finns i år på allmäna bryggorna i Karlarp

OBS Flytvästar ansvarar man själv för, åror ingår.

Max 3 vuxna i varje båt för säkerhet och att båtar och åror inte
skall gå sönder.

 

Fiskebestämmelser 

enligt Fiskelagen (SFS 1993:787)