Fiskevårdsprojektet

Efter många förberedelser så startade vi med reduktionsfisket på allvar hösten 2014. Redan under 2015 så började resultaten komma, med bättre siktdjup,  mindre algblomningar och en mycket bättre kondition på fisken.
2015 avslutades med över 6161 kg vilket motsvarar ca 130 kg/ hektar.

2016 gjordes inga större fiskeinsatser mer än något test drag med not på sommaren. 2017 i juni gjordes ett  underhållsfiske på 3 veckor med  5 bottengarn. Under 2016 och 2017 kunde en ökad utbredning av undervattensväxter observeras i vikarna med bland annat krusnate.

2019 och 2020 har underhållsfiske med en grund och extra lång not 340m  gjorts vilket visats vara mycket effektivt. Sammanlagt har 11,25 ton vitfisk och småabborrar tagits upp 2014-2020 motsvarande 239 kg/ha. 

Insatserna har följts upp 2014-2016 med vattenkemi och planktonprovtagning med ekonomiskt stöd av Höör kommun. 2014-2015 följdes även effekter på bottenfauna och fiskens kondition upp via examensarbete på Lundsuniveristet. 2017-2019 har provtagningen av kemi och plankton fortsatt och bekostats av Tjörnarpssjöns FVOF. 2017 & 2019 har även standadiserat provfisken utförts.

Alla åtgärder, fisken mm. är gjorda och bekostade av Tjörnarpssjöns FVOF

 Reduktionsfiske Tjörnarpssjön,fångst av vitfisk.

Eftersom alla åtgärder, fisken mm. består av ideellt arbete av FVOF utan några finansiella stöd från tex. kommunen så har inga  större rapporter gjorts utan mindre redovisningar på årsmötena.
Från projketets början har intresset av besökare till och runt sjön kraftigt ökat pga. av en den ökade vattenkvalitén och ett bättre sportfiske. Båtuthyrning och fiskekortsförsälningen har mer än dubblats. 

Förtydligande: ”Antal fiskedagar”  är totala antalet dagar som redskap legat i och fiskat, jämfört med ”antal arbetsdagar” som är då bottengarn vittjats eller det notfiskats. Till exempel: om vi fiskat med bottengarn 1 - 20 juni och tömt varannan dag blir antalet fiskedagar 20 st och antal arbetsdagar 10 st.  ”Arbetsdagar” inkluderar endast dagar då fisk tagits upp och inte andra dagar med till exempel, utsättning och nedmontering av redskap, tillverkning, reperation och rengöring av redskap, körning av fisk, provtagning, analyser, bearbetning av data, mm. Alltså är det egentliga antalet arbetsdagar betydligt högre, men finns inte inskrivna i tabeller och redovisas därför inte.
 

Konditionen på fisken har förbättras.
En stark minskande trend av växtplankton (alger) i Tjörnarpssjön 2014-2017. Sjön fick GOD status på cyanobakterier 2017. Fortfarande förbättras vattenkvalitén efter avslutat reduktionsfiske 2015.
Djurplankton Tjörnarpssjön Oktober 2013, och Augusti 2014 & 2015
Färre algblomningar och påväxtalger (se stenen nere till höger), bild tagen samma dag i sep både 2014 & 15
Suspenderat material juni - september

Fiskevårdsprojektet 2014

Detta år började med att bygga om den gamla sillnoten och anpassa den till vår sjö. Den justerades både i djup, vikter och nya delar med mindre maskstorlekar som bla. säcken.Detta för att kunna ta mindre fisk och årsyngel.Vi har även  investerat i två mindre ryssjor och tre stora bottengarn som skall börjas användas i mitten av september.

Sju kemprover kommer att göras under året med växt och djurplankton i augusti för att kunna veta vad sjön står i dag och hur den kommer ändras under projektets gång. 
Vi har lärt oss mycket under 2013/14 genom olika provfisken men de små ryssjorna/ notningen om hur sjön mår och hur fisksamhället ser ut och hur det skall fiskas på (reduceringsfisket).Så i höst kommer det bli riktigt spännande att se vad bottengarnfisket och senare i oktober vad notningen kommer ge för resultat. Vårt arbete, resultat och utmaningar kan följas på vår blogg.

Detta är inte bara för vår sjö i framtiden skall bli frisk och ett utmärk fiske och bad vatten för kommande generationer.
Målet är också att skapa och dela med en "Tjörnarpssjöns model " för mindre fiskevårds föreningar som vi med mycket begränsad ekonomi och inte har tillgången till bidrag eller projektpengar.
Nu kör vi .....

Fiskevårdsprojekt 2013

Fiskevårdföreningen kommer 2013 börja bedriva vårt största projekt någonsin och kommer göra en jätte satsning på att förbättra och återställa Tjörnarpssjön till sin gamla status, dvs förbättrat sportfiske,kräftfiske, badsjö och natur & djurliv.


Man har köpt in en stålbåt och fiskenot för att börja ett reducerings fiske på vitfisk för att återställa balansen i sjön genom biomanipulering.
Genom att avlägsna den största mängd vitfisk från sjön samtidigt man låter predatorer som gädda gös större abborre för gå tillbaka.
Är du intresserad att veta mer så är alla välkomna till våra fiskestämmer & och vill man stödja vårt projekt så köp gärna ett årskort.

Följ gärna vårt fiske och naturvårds projekt på vår fiskevårds-blogg. 

Tjörnarpssjöns FVOF

 

Fiskenoten inhandlad
Föreningens båt inhandlad
Båten renoverad och målad.