Fiskevårdsprojektet

Efter många förberedelser så startade vi med reduktionsfisket på allvar hösten 2014. Redan under 2015 så börjar resultaten komma, sikten är bättre, mindre algblomningar och en mycket bättre kondition på fisken.
2015 avslutades med över 6161 kg vilket motsvarar ca 130 kg/ hektar.
2016 gjordes inga större fiskeinsatser mer än något test drag med not på sommaren. 2017 i juni gjordes ett enkelt underhållsfiske på 3 veckor med  5 bottengarn.
Fortfarande ser vi förbättringar i siktdjupet samt att vi börjar få tillbaka undervattensväxter som tex nate i vikarna som inte funnits där på kanske 30 år.
2017 gjordes också ett standaliserat provfiske.
Konditionen på fisken har förbättras.
En stark minskande trend av växtplankton (alger) i Tjörnarpssjön 2014-2017. Sjön fick GOD status på cyanobakterier 2017. Fortfarande förbättras vattenkvalitén efter avslutat reduktionsfiske 2015.
Djurplankton Tjörnarpssjön Oktober 2013, och Augusti 2014 & 2015
Färre algblomningar och påväxtalger (se stenen nere till höger), bild tagen samma dag i sep både 2014 & 15
Suspenderat material juni - september

Fiskevårdsprojektet 2014

Detta år började med att bygga om den gamla sillnoten och anpassa den till vår sjö. Den justerades både i djup, vikter och nya delar med mindre maskstorlekar som bla. säcken.Detta för att kunna ta mindre fisk och årsyngel.Vi har även  investerat i två mindre ryssjor och tre stora bottengarn som skall börjas användas i mitten av september.

Sju kemprover kommer att göras under året med växt och djurplankton i augusti för att kunna veta vad sjön står i dag och hur den kommer ändras under projektets gång. 
Vi har lärt oss mycket under 2013/14 genom olika provfisken men de små ryssjorna/ notningen om hur sjön mår och hur fisksamhället ser ut och hur det skall fiskas på (reduceringsfisket).Så i höst kommer det bli riktigt spännande att se vad bottengarnfisket och senare i oktober vad notningen kommer ge för resultat. Vårt arbete, resultat och utmaningar kan följas på vår blogg.

Detta är inte bara för vår sjö i framtiden skall bli frisk och ett utmärk fiske och bad vatten för kommande generationer.
Målet är också att skapa och dela med en "Tjörnarpssjöns model " för mindre fiskevårds föreningar som vi med mycket begränsad ekonomi och inte har tillgången till bidrag eller projektpengar.
Nu kör vi .....

Fiskevårdsprojekt 2013

Fiskevårdföreningen kommer 2013 börja bedriva vårt största projekt någonsin och kommer göra en jätte satsning på att förbättra och återställa Tjörnarpssjön till sin gamla status, dvs förbättrat sportfiske,kräftfiske, badsjö och natur & djurliv.


Man har köpt in en stålbåt och fiskenot för att börja ett reducerings fiske på vitfisk för att återställa balansen i sjön genom biomanipulering.
Genom att avlägsna den största mängd vitfisk från sjön samtidigt man låter predatorer som gädda gös större abborre för gå tillbaka.
Är du intresserad att veta mer så är alla välkomna till våra fiskestämmer & och vill man stödja vårt projekt så köp gärna ett årskort.

Följ gärna vårt fiske och naturvårds projekt på vår fiskevårds-blogg. 

Tjörnarpssjöns FVOF

 

Fiskenoten inhandlad
Föreningens båt inhandlad
Båten renoverad och målad.